Pàgines

15.12.13

ELS POBLES PRE-ROMANS A LA PENÍNSULA IBÈRICA


INSTRUCCIONS DE TREBALL

Data d'exposició a classe: 
1C - dimecres 8 de gener 2014
1D - dijous 9 de gener 2014

El dia de l'exposició:
- Entrega d'un treball escrit per grup.
- Power-point per l'exposició.

CELTES / ÍBERS / FENICIS / CARTAGINESOS 

Continguts:

1. GEOGRAFIA. 
    Situació geogràfica dins d'un mapa de la península ibèrica. 
    Principals jaciments arqueològics.
2. ECONOMIA I POLÍTICA. 
    Organització social
3. CULTURA. 
    Art i religió.
4. SOCIETAT. 
    Vida quotidiana.

11.12.13

La Hèl·lade