Pàgines

29.4.14

TREBALLEM EUROPA


ELS PAÏSOS D’EUROPAFitxa tècnica:
Bandera:
Capital:
Idioma:
Moneda:
Superfície:
Població:
Per la presentació a classe, amb el suport de fotografies, mapes...
Saber explicar sobre un mapa:
Els límits del país
L’hora respecte Espanya (Fusos horaris)
Els principals rius, llacs i mars del país
Les principals unitats de relleu
Amb fotografies:
Els paisatges (tipus de vegetació, fauna, flora...)
Els climes

Entrega d’un mural de tots els conceptes exposats a classe.

Redacta una notícia sobre algun fet HISTÒRIC, SOCIAL, POLÍTIC, ECONÒMIC DEL PAÍS...